Contribution Rate. The employees monthly statutory contribution rates will be reverted from current 8% to the original 11% for employees below. The latest contribution rate for employees and employers effective 1 August can be referred in the Third Schedule, EPF Act (click to download). RATE OF CONTRIBUTION. FOR THE MONTH. By the. By the. Total. Employer. Employee Contribution. RM. RM. RM. RM. RM. From. to. NIL. NIL. NIL .

Author: Garn Faejin
Country: Morocco
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 23 May 2018
Pages: 494
PDF File Size: 16.48 Mb
ePub File Size: 3.74 Mb
ISBN: 473-1-75487-322-1
Downloads: 17190
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakataxe

Pengemukaan semula bayaran PCB boleh dikenakan kompaun sekiranya bayaran dibuat selepas hari kelima belas bulan berikutnya. Berkahwin dan pasangan tidak bekerja.

Berkahwin dan pasangan bekerja. Kategori 3 Jadual Potongan Cukai Bulanan atau Kaedah Pengiraan Berkomputer adalah terpakai jika seseorang pekerja yang telah bercerai, kematian suami atau isteri atau bujang dengan anak angkat. Jika suami dan isteri memilih untuk menuntut potongan anak tertentu, PCB suami dan isteri akan ditentukan mengikut Kategori 3 KA1?

  ENFERMEDADES GRANULOMATOSAS DE LA NARIZ PDF

Pasangan suami dan isteri yang bekerja mempunyai 5 orang anak. Suami menuntut potongan bagi 3 orang anak dan isteri menuntut potongan bagi 2 orang anak. PCB ditentukan seperti berikut:. Seorang pekerja menerima saraan bulanan berjumlah RM10, Seorang pekerja telah berkahwin dan isteri tidak bekerja.

Beliau tidak mempunyai anak. Seorang pekerja menerima saraan bulanan berjumlah RM11, Di uadual kaedah pengiraan berkomputer, sistem secara automatik akan menghadkan tuntutan pelepasan KWSP dan insuran nyawa kepada RM6, Pengguna tidak dibenarkan untuk tuntut melebihi had yang dibenarkan.

Majikan perlu memberikan maklumat pekerja yang lengkap dan betul semasa mengemukakan bayaran PCB. Maklumat yang diperlukan adalah seperti berikut:.

My Office: Caruman Pekerja untuk KWSP hanya 8% bermula Januari

Pengemukaan semula bayaran PCB boleh dikenakan kompaun sekiranya bayaran dibuat selepas daripada tarikh yang ditetapkan. Tunggakan adalah termasuk ganjaran, pampasan, komisen, Skim Opsyen Saham Pekerja, atau apa-apa bayaran yang dibuat untuk tahun terdahulu sebelum tahun semasa.

Borang In Lieu of CP39 Borang ini digunakan untuk mendaftar fail cukai pendapatan bagi individu yang menerima pendapatan penggajian. Pengisian borang perlu dilakukan oleh pekerja. Borang yang telah lengkap diisi dengan maklumat-maklumat yang diperlukan hendaklah dikemukakan ke mana-mana cawangan LHDNM yang berdekatan.

  BES 516-324-G-E5-C-S49 PDF

jadual caruman socso

Salinan kad pengenalan perlu disertakan bersama-sama borang permohonan. Untuk mendapatkan penerangan cara pengisian borang, sila buat pilihan faksimili di menu seterusnya. Di bawah kaedah ini, mana-mana orang yang tanpa sebab munasabah tidak mematuhi subkaedah 10 1 atau Potnogan 13 adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan, boleh didenda tidak kurang daripada RM dan tidak melebihi RM20, atau penjara untuk tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.