Izinkondlo zothando. likes · 9 talking about this. Just For Fun. Izinkondlo Zothando Ezimfishane. Sawubona Nkosazana endizela phezulu njengoKhozi, Ngicela indlebe yakho khona uzozidlela nantu. Izinkondlo zothando – Inkondlo: UTHANDO OLUNGENAMKHAWULO Kepha inhloso bekuwuthando olungenamkhawulo.

Author: Zusho Digis
Country: Norway
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 9 April 2011
Pages: 288
PDF File Size: 19.55 Mb
ePub File Size: 5.39 Mb
ISBN: 763-5-42881-408-2
Downloads: 23508
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gojinn

To those who mostly interested in love poem including sad love poems send me and email and I’ll write one for you fo Igama uSakhile koda bangazi ngoJamela Anginakho okuningi koda ngiyabingelela Ngithi impilo ayikho lula ke ubobambelela We are crossing over to If you are reading this,trust me it’s not by mistake God guided you this far Because He knows who you are A bright shooting star Inkosi impela ak’sibo abang’phoqile, Kodwa amablesser lapha kimi az’qhamukele, Ngobuningi wona ang’hlasele, Ngangabe ng’sazi ngenze njani, Ngangakwazi nok’khetha okuhle kokubi, Bazali bami ng’cela ning’xolele Kweyami impilo amadimoni wona angenile, Njengomuntu namike ngibe seng’lingeka, Ngoba lempilo yona intekenteke Olwami ukholo ng’yabona alusaqinile, Kunina bazali bami ng’yacela Ng’cela uxolo ngoba lel’thuba bengingeke ngiliyeke, Phela bathi umuntu uphila kanye, Ngoba kulomhlaba sonke s’philela ukudlula, Ng’yazi ngales’senzo mina ngenze iphutha, Ngokudla okwami ubusha ngingaz’cabangeli Ngok’lahla umlenze nami ng’ngazicabangeli, Ng’hamba ebusuku ngilandelana nontanga, Yize noma seng’zosala nosizi oluzongidla imihla namalanga, Obami ubuntombi bona sebek’thathile, Ngomzuzwana nje eyami impilo isishintshile, Ngoba lapha kimi nesisu ses’hlalile, Ngoba nale festive nayo isidlulile Kodwa njengoba ngilapha phambi kwenu nje, Ng’qinisile Ngithi k’nina akusibo abangani kodwa ile festive.

  CD4011BCN DATASHEET PDF

The year has ended I know some people had you rejected That some things are temporary And acting on them is izknkondlo really compulsory Izinkonclo know you have been trying since u were born Having no one to understand what’s goin on This life journey have been very long But keep on trying Keep on loving thou they hating And know that God is never late Your time will come Just like a star please shine Ngathi ngyabuza kwavele kwathiwa uyabuya Solo namanje ngsabambe lelo Kuthi makunzima ngihle ngbuka esangwen kancane Iyngane zami zyambuz Sibheke khona em’phela ndaba, Uthando lwangempela alusekho, Noma likhona kodwa selicashile Ebusweni babantu alusaveli zothandl, Asisenandaba nokuthanda sesigijimisa inkece Asisenandaba nokuthandwa sinendaba nom’nkenke.

Angboni kanjalo phela umqondo uzinkondlo. Sisezinsukwini zokugcina Siphuza uphuzo oludakayo nobaba bethu, Sibhema nomama bethu, Asisabhekani,asisananelani nomakhelwane bethu, Asisahambelani nemindeni ztohando, Sibhubhisana sodwa siluzalo lenkaba yinye, Nithi kuzolunga nje kodwa? Angboni kanjalo ngisola sengathi sesikuso isihogo.

Ngibona sesifike em’phela ndaba Lapho sisha sihamba Sesikhohlwe nokuligugu kithina Sakhohlwa nanokubaluleka kothando, Uthando nje lulodwa lutshengisa ukuphila, Asisaphilelani izijkondlo asisabingelelani, Zulu phaphamani.

Mama ungshiye lani kulomhlaba ohlaba ohlabayo Ngsho kulomhlaba onzima kangaka oncolayo Ngiyokhala kubani kuzwe bani Bength impumelelo yami uyoyibona uziqhenye ngami Nami bengfisa sothando usaphile njengomzali wami Kodwa ukhethe ukulifulathela leli lezono esiphila zithando Ukheth ukungishiya ngedwa ngsale ngitayiza kulo.

  DAMAGED GOODS LAINEY REESE PDF

AMAGQUM’ EMPILO: UYONGIKHUMBULA

Ungshiye ngsemcane bength ngsazo funda lukhulu izinkoondlo Bengithi ngsazoba ingane ngkhuliswe nguwe Akusenani ezitheni zami ngiyovikelwa nguwe Ebumnyameni ngithemba uyokubanami kubo. Ngizikhale zaze zazomela zona kimi Kubuhlungu kunzima kimi kodwa bekumele ngamukele Mhlampe ukuhamba kwakh yikho okuzokwenza ngbe nesbindi Ngime ngazi impilo ukuthi injani kulo mhlaba.

Sections of this page. Email or Phone Password Forgot account? Join Group settings More. December 29 at 8: Hi everyone this is black G the poet Sbusiso Mzobe shared Akhona Nonkululeko Zulu ‘s post. Sbusiso Mzobe shared Vukani Shamase ‘s post.

Izinkondlo Zothando

Sbusiso Mzobe shared Ntokozo Dlomo ‘s post. December 29 at 4: December 29 at 1: December 28 at Sbusiso Mzobe shared Follen Mayisela ‘s post.

December 28 at 6: December 27 at 2: Sbusiso Mzobe shared Nkosinathi Ngubane ‘s post. Sisezinsukwini Zokugcina Sibheke khona em’phela ndaba, Uthando lwangempela alusekho, Noma likhona kodwa selicashile Sbusiso Mzobe shared Sphumuzo Toxin ‘s post.

December 27 at December 27 at 8: Leth isihloko ngibhale inkondlo.