Jan 1, Eneco Annual Report . Energy company Eneco (Netherlands, New Energy, .. In , 20% of all the electricity that we supply will be. Sep 24, annual report of Vattenfall AB at licensees (SSE Renewables, Eneco and RWE/Essent and Nuon) –. Mar 13, Management. Report. 2 | Eneco Groep N.V. | Annual Report been pioneering since it started in with digital customer contact.

Author: Mall Metaxe
Country: Dominica
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 2 May 2013
Pages: 24
PDF File Size: 15.91 Mb
ePub File Size: 2.54 Mb
ISBN: 387-9-73011-237-6
Downloads: 73333
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudoshicage

Stedin maakt onderdeel uit van het gereguleerde deel van Stedin Groep.

ENECO Art Collection

Wilt u eerdere jaarberichten van Stedin teruglezen? Ons overzicht gaat terug tot het jaarverslag Jaarbericht en financieel verslag en ouder.

Iedere twee jaar stelt Stedin kwaliteit- en capaciteitsplannen op, voor zowel gas als elektriciteit. In deze plannen geven we een indicatie van de totale te verwachten vraag naar capaciteit op de netten. Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 20122 Kwaliteits- en capaciteitsdocument gas – Wanneer de kwaliteit van de netspanning te veel afwijkt van de vastgestelde normen, kan dit uitval van of beschadiging aan apparatuur veroorzaken.

  CONFABULARIO DE JUAN JOSE ARREOLA PDF

Voor het vaststellen van de spanningskwaliteit, voert Stedin ieder jaar steekproefsgewijs metingen uit binnen het landelijke project Spanningskwaliteit in Nederland. Lees meer over de metingen spanningskwaliteit.

Jaarverslagen en publicaties | Stedin

Een nieuw energiesysteem Een flexibele energiemarkt Een klimaatneutrale samenleving Een gesprekspartner in de energietransitie Werken aan een betrouwbaar net. Werken Bij Alle vacatures. Kwaliteit- en capaciteitsplannen Rapportages spanningskwaliteit.

Verklaring naleving gedragscode voor netbeheerders Stedin maakt voor het goed kunnen uitvoeren van haar diensten gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In jaarverzlag op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben netbeheerders in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld ten aanzien van het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op jarverslag uitleesbaar is.

Kwaliteit- en capaciteitsplannen Iedere twee jaar stelt Stedin kwaliteit- en capaciteitsplannen 22012, voor zowel gas als elektriciteit. Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit – Kwaliteits- en capaciteitsdocument gas – Metingen spanningskwaliteit Wanneer de kwaliteit van de netspanning te veel afwijkt van de vastgestelde normen, kan dit uitval van of beschadiging aan apparatuur veroorzaken.

  MANIFESTO DI VENTOTENE PDF

Nalevingsverslag werknemersreglement Stedin Netbeheer B. Nalevingsverslag werknemersreglement Nalevingsverslag werknemersreglement Nalevingsverslag werknemersreglement