Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Maubar Kazralkree
Country: Mexico
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 21 October 2004
Pages: 266
PDF File Size: 6.16 Mb
ePub File Size: 10.97 Mb
ISBN: 117-4-46530-359-6
Downloads: 92079
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinorn

O ravninskim krivuljama Definicija 1. Os nije jedini pravac koji se preslikava sam u sebe. A2 B2 A1 B1 A B Kosa aksonometrija Aksonometrijska metoda projiciranja pretpostavlja to da eljrznice objekt smjesti u prostorni Kartezijev koordinatni sustav te da se zajedno s njim projicira paralelnim zrakama na neku ravninu.

Konstruirajte presjek ravninom P. Na plohi postoje dva sistema izvodnica. Konstruirati veliku i malu os elipse.

predavanje – – frequently asked questions (FAQ)

Account Options Prijavite se. Mock Test Series-Solved Paper. O prodorima oblih ploha Teorem. Trokut se ABC na sl.

Please help us to share our service with your friends. Takva se vrsta prodora zove nepotpun prodor ili zador. Asimptote se mogu dobiti kao u ili perspektivnom kolineacijom: Neka svojstva kosog projiciranja: Stranocrtnu ravninu prevalimo u tlocrtnu ravninu oko osi 1×3 na jednu ili drugu stranu.

  ESPRIMO E5720 PDF

Prodor je potpun prodorna je krivulja dvodijelna. Okomitost pravca i ravnine ip. Ortogonalna projekcija prostorne krivulje n-tog reda ravninska je krivulja istog reda. Podjela ploha prema broju pravaca: Brdo je topografska ploha. Velika i mala os u tlocrtu — Rytzova konstrukcija Konjugirani promjeri konika Definicija 6. Introducing Unacademy Knowledge Hats! Taj je pravac izvodnica plohe, a poligon ravnalica.

Pravac se zove os plohe. Pri projiciranju tijela na neku ravninu nisu vidljive projekcije svih njegovih ploha. Our success stories include thousands of students who have cracked toughest of examinations, improved their ability to speak and write better and increase their ejleznice.

Ravnine su s cjelobrojnim kotama glavne nivo-ravnine; one s pozitivnom kotom iznad, a s negativnom ispod nulte ravnine.

REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE

O pravilnim poliedrima Neka tijela imaju bazu koja je pravilan geometrijski lik i izvodnice ili bridove jednakih duljina, ali je os tijela kosa u odnosu na ravninu baze, pa se nazivaju kosim tijelima T r r T Definicija eljfznice. Pri tome vrijedi S A B Definicija 1. Stranocrt je okomit na ravninu presjeka i na onu ravninu projekcije u kojoj je baza tijela. Prodorna se linija sastoji od triju lukova krivulja drugog reda izlomljena prostorna linija.

O presjecima ploha Definicija 4. Ravninska krivulja koju omata neprekinuti skup od 1 pravaca povezanih nekim zakonom zove se omotaljka ili razredna krivulja, a pravci te familije jesu elmeznice omotaljke. Prikazati tlocrt trupa prometnice. Postavlja se pramen ravnina paralelnih s 2. Pravac je paralelan s ravninom ako je paralelan s bilo kojim pravcem te ravnine. Ako su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije Ako su zrake projiciranja kose prema ravnini projekcije ortogonalna aksonometrija.

  HIZBUL AZAM PDF

Algebarske krivulje mogu se klasificirati u odnosu na neka svojstva: Prodor valjka i torusa 2. Zadaci c i d temelje se na zadacima a i b. Za stranocrtnu ravninu 3 odabrati takvu ravninu koja je okomita na 1 i na. Please copy and paste this embed script to where you want to embed Embed Script.

Ravnine i zovemo direkcijskim ravninama.

Presjeci tako postavljena hipara ravninama okomitim na 1 jesu parabole. Te plohe mogu biti uglate ili oble. Osi su obaju valjaka paralelne s 1, pa se postavlja pramen ravnina paralelnih s 1.

Zadana je duljina polumjera baze r. AB i CD par su konjugiranih promjera elipse. Classroom education in India has stifled many brilliant minds. Taj se pravac zove nosilac pramena ravnina. V Brdo je topografska ploha. Ako su red i razred jednaki, ploha ima stupanj.