JAVA APLIKACJE BAZODANOWE PDF

Systemy bazodanowe. Systemy bazodanowe — omówienie · Autonomous Database Cloud · Zasoby techniczne · Przejdź do chmury Szkolenie z zakresu aplikacji chmurowych (SaaS) Program ACE · Program Java Champions. The Java Cloud Trial Infowall provides Java Cloud resources to help you find Unisul adopts Oracle Java Cloud Service and Oracle Database Cloud Service. Zaawansowane aplikacje bazodanowe aplikacji pracujących w architekturze trójwarstwowej w technologii Java, • wykorzystania komercyjnych systemów baz .

Author: Zolorg Douzuru
Country: Austria
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 2 April 2012
Pages: 485
PDF File Size: 5.57 Mb
ePub File Size: 9.68 Mb
ISBN: 337-2-99123-614-4
Downloads: 62446
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrile

Elektronika w pojazdach Systemy kontroli i sterowania Elektronika wysokotemperaturowa. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawie-niowe. Przedmioty Electronic Measurement and Control Systems Elektroniczne systemy pomiarowo-kontrolne studia stacjonarne: Przedmioty realizowane w ramach bloku: Przedmioty do wyboru w ramach bloku: Koncepcja taka, zazwyczaj oparta o schemat blokowy, definiuje m.

Tematyka rozszerzona w stosunku do bloku na stopniu I. Stacje elektroenergetyczne 45h Linie elektroenergetyczne 45h Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 30h. Szeregowanie w elastycznych systemach produkcyjnych.

Most Related  LEKSYKON POLITOLOGII ANTOSZEWSKI PDF

Komunikacja sterownika PLC z otoczeniem.

Bloki obieralne

Modelowanie i prezentacja graficzna procesu wytwarzania. Techniczne i organizacyjne elementy systemu wytwarzania. Podstawowe twierdzenia logiki rozmytej. Fazy procesu wspomagania decyzji – rola analityka i decydenta.

Systemy kryptograficzne z kluczami symetrycznymi. Podstawowe informacje o sieciach Petriego.

An error occurred.

Sensorowe systemy pomiarowe Sieci sensorowe i ich technologie. Rachunek preferencji w analizie wielokryterialnej.

Podstawy Fotowoltaiki Projektowanie Instalacji Fotowoltaicznych. Sposoby i metody rozpoznawania sceny roboczej. Zastosowanie logiki rozmytej w procesach decyzyjnych.

Systemy kryptograficzne z kluczami publicz-nymi. Rodzaje hierarchicznych struktur sterowania. Opory pneumatyczne laminarne i turbulentne – liczba Reynoldsa, prawo Hagena-Poiseuille’a.

Przedmioty Advanced Audio Electronics Zaawansowana elektronika audio studia stacjonarne: Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawieniowe.

Bloki obieralne — WRS WEEIA

Roboty autonomiczne – wprowadzenie. Roboty mobilne- przegubowe, serwisowe i specjalne: Ataki na systemy komputerowe. Symulacja komputerowa i systemy interaktywne w procesach decyzyjnych. Kontynuowane jest omawianie platformy. Szyfry strumieniowe i vazodanowe. Czujniki stosowane w robotach mobilnych. Operacje arytmetyczne na obrazach, filtracja cyfrowa. Complex Programmable Logic Device.

Nowoczesna gospodarka energetyczna Elektrotechnika Instytut Elektroenergetyki Realizowane przedmioty: Systemy kryptograficzne z kluczami publicznymi.