JAVA APLIKACJE BAZODANOWE PDF

Systemy bazodanowe. Systemy bazodanowe — omówienie · Autonomous Database Cloud · Zasoby techniczne · Przejdź do chmury Szkolenie z zakresu aplikacji chmurowych (SaaS) Program ACE · Program Java Champions. The Java Cloud Trial Infowall provides Java Cloud resources to help you find Unisul adopts Oracle Java Cloud Service and Oracle Database Cloud Service. Zaawansowane aplikacje bazodanowe aplikacji pracujących w architekturze trójwarstwowej w technologii Java, • wykorzystania komercyjnych systemów baz .

Author: Vitaur Motaur
Country: Togo
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 17 August 2006
Pages: 76
PDF File Size: 20.37 Mb
ePub File Size: 16.80 Mb
ISBN: 907-7-81664-642-6
Downloads: 24516
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Miktilar

Przedmioty do wyboru w ramach bloku: Tematyka rozszerzona w stosunku do bloku na stopniu I.

Roboty autonomiczne – wprowadzenie. Systemy kryptograficzne z kluczami publicznymi. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawie-niowe. Przedmioty Electronic Measurement and Control Systems Elektroniczne systemy pomiarowo-kontrolne studia stacjonarne: Nowoczesna gospodarka energetyczna Elektrotechnika Instytut Elektroenergetyki Realizowane przedmioty: Podstawowe twierdzenia logiki rozmytej.

Most Related  DELL POWEREDGE 6850 SPECS PDF

Szyfry strumieniowe i blokowe. Kontynuowane jest omawianie platformy. Operacje arytmetyczne na obrazach, filtracja cyfrowa.

Podstawy Fotowoltaiki Projektowanie Instalacji Fotowoltaicznych. Systemy kryptograficzne z kluczami publicz-nymi. Fazy procesu wspomagania decyzji – rola analityka i decydenta. Roboty mobilne- przegubowe, serwisowe i specjalne: Przedmioty realizowane bazoxanowe ramach bloku: Stacje elektroenergetyczne 45h Linie elektroenergetyczne 45h Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 30h.

Czujniki stosowane w robotach mobilnych. Rodzaje hierarchicznych struktur sterowania.

Bloki obieralne — WRS WEEIA

Symulacja komputerowa i systemy interaktywne w procesach decyzyjnych. Szeregowanie w elastycznych systemach produkcyjnych.

Koncepcja taka, zazwyczaj oparta o schemat blokowy, definiuje m. Elektronika w pojazdach Systemy kontroli i sterowania Elektronika wysokotemperaturowa. Sposoby i metody rozpoznawania sceny roboczej. Ataki na systemy komputerowe. Opory pneumatyczne laminarne i turbulentne – liczba Reynoldsa, prawo Hagena-Poiseuille’a.

Bloki obieralne

Podstawowe informacje o sieciach Petriego. Przedmioty Advanced Bazodannowe Electronics Zaawansowana elektronika audio studia stacjonarne: Komunikacja sterownika PLC z otoczeniem. Zastosowanie logiki rozmytej w procesach decyzyjnych. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawieniowe. Sensorowe systemy pomiarowe Sieci sensorowe i ich technologie. Complex Programmable Logic Device.

Rachunek preferencji w analizie wielokryterialnej. Modelowanie i prezentacja graficzna procesu wytwarzania. Systemy kryptograficzne z kluczami symetrycznymi. Techniczne i organizacyjne elementy systemu wytwarzania.