IVAP ESTILO LIBURUA PDF

Estilo-liburua edo estilo eskuliburua testuak hizkuntza batean era egokian idazteko irizpide eta aholkuak zehazten dituzten IVAP-eko estilo-liburua. Egunkaria-3, PETRIRENA, Patxi, eta beste (): Estilo liburua. Egunkaria (1. arg.) Hizkera argia, IVAP (): Hizkera argiaren bidetik. IVAP, Oñati. IVAP-HAEE. viñeta. Aurkibidea. viñeta. IVAPeko estilo-liburua. viñeta. Zalantza- dantza (pdf). viñeta.

Author: Vusho Vuzahn
Country: Morocco
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 26 August 2010
Pages: 484
PDF File Size: 19.53 Mb
ePub File Size: 2.61 Mb
ISBN: 267-1-83118-436-3
Downloads: 70124
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygolmaran

Hori esateko badira beste modu batzuk, argiak ez ezik, zuzenak ere bai. Esaldi barruan, berez, ez genuke laburdurarik erabili behar zerrendetan, helbideetan… erabili behar dira, baina deklinaturik joan behar ez badute. Ez ahaztu bi koma horietako bat jartzea, bestela esaldia nahasgarria izan daiteke-eta, okerra ez ezik.

Beraz, beste moduren batera esan beharko da.

Estilo-liburu – Wikipedia, entziklopedia askea.

Bidasoa ibaia, Insalus ura, etxe hitza, lagun kontzeptua… Dena den, kontuz: Dena den, horrelako egiturak ez libuura normalak. Hala ere, Hegoaldekoa denez, Euskaltzaindiak beste aukera batzuk hobesten ditu: Agian, libufua ageri dena ongi ulertzen ez duelako galdetu du, besterik gabe.

Izan ere, kontuz ibili behar dugu, gaztelaniazko aunque guztiak ez baitira euskaraz perpaus kontzesiboak, azalpenak baizik: Azter dezagun, adibidez, birusei buruzko azalpen hau: Aipatutako batzorde horren lana Ez da, ez, gauza erraza.

Originalean zerbait ulergaitza edo zalantzazkoa bada, jo hori argi dezakeen beste norbaitengana.

Gainera, ez da oso argi geratzen nork biltzen duen ura: Haren erabiltzea oso gogorra egiten bazaigu, badira beste aukera batzuk: Izan ere, zerbait aurrera eramateko, lehendik hor egon behar du, baina oraindik sortzeko edo egiteko dagoena ezin da aurrera eraman. Baina hori ere ez da zuzena. Eta nola jakin daiteke horren berri? Baina ez da sistematikoki egin behar, baizik eta aditza galdegai izan daitekeenean bakarrik. Ikasgai honetan, beraz, euskaraz ahalik eta testu ulergarrienak egiteko zenbait aholku eta baliabide emango ditugu.

Most Related  CAMBIA TU VIDA CON PNL LINDSEY AGNESS PDF

Luzamendurako joerak ez dio inolako mesederik egiten ulergarritasunari. Batzuetan, elementu horiek perpausean bertan ditugu; beraz, nahikoa da aditzaren aurrean jarri eta multzo osoa aurrera eramatea.

Beheranzko joera dute tenperaturek. Izen arruntak direnean, berriz, letra xehez emango dira: Izan ere, pentsatzeko denbora hartuz gero, oso erraz ateratzen da. Horrelakoetan, ez da komarik jarri behar: Baliteke adibide hori oso sinplea izatea, baina horrela, argi ikusiko dugu orain ez dugula beste muturrera jo behar. A pertsonak azalpena eman zuenean, A pertsona ohartu zen ikasleak urduri jarri zirela, baina, agian, azalpena eman baino lehen jarriko ziren urduri ikasleak. Jaiak eta ospakizunak ospatu egiten dira; ez, ordea, biltzarrak, bilerak, txapelketak, lehiaketak, jardunaldiak, topaketak… Eta are gutxiago hiletak.

Taldeak hausnartzen hasi beharko du lehenbizi, gero hausnarketa aurrera eraman ahal izateko. Horretarako, ez dugu jatorrizko testua hitzez hitz itzuli behar. Eta, hitza osorik idatzi gabe ere, forma horrekin hasitako hitz guztiak bilatzen ditu. Ikus dezagun, beraz, zer gertatzen den instrumentala eta inesiboa onartzen duten hitzekin: Dena den, esaldi horretan beste bide bat ere erabil zitekeen: Zer esan nahi duten ulertzen da, noski, baina ez al diezue ezer arrarorik antzematen?

Badira zenbait arau orokor oso zorrotz bete beharrekoak, baina, testuinguru batzuetan, ez dago lege esturik, eta horrek hainbat buruhauste eragiten digu itzultzaileoi. Perpausek subjektu bera izan edo ez izan, eta horietakoren baten aurretik koma jarri behar da baita ZUBIArako lanetan ere.

NOLA konpontzen da dena?

Most Related  BABAR AHMED PETITION PDF

Atal honetako hitz elkartuak beti idatzi behar dira marratxoz, baita testu batean guk marratxorik ez erabiltzea erabakitzen dugunean ere.

Eta, noski, zer adierazten duten jakin beharko duzue. Kristo aurrekoK. Guk normalean Hegoalderako testuak egiten ditugunez, eta txapin inork ulertuko ez lukeenez, zapatila erabiliko dugu. Libro de estilo del IVAP. Egia da ia inork ez duela halakorik kontzienteki egiten, baina, gaztelaniarekiko morrontza ikaragarria dugunez, konturatu gabe lerratzen gara erdal testura, hala egituretan nola esapideetan… Beraz, jatorrizko testuan gauzak nola esan diren ahaztu eta euskaraz pentsatuta itzuli behar dugu, ahalik eta euskara jator, txukun eta argiena erabiliz.

Hor ere, kausa mesedea egin izana izango da, eta ez nik egile horren lanak gustuko izatea; hori azalpena baino ez da.

There was a problem providing the content you requested

Hortaz, oker erabiltzen dugu askotan. Atzizki multzokaria -eria da langileria, biztanleria, bezeriaez -goa: Izan ere, lehenengo perpausean osagarri estilk bukaerarako utzi badugu, bigarrenean ere, laburra izan arren, hala egin beharko dugu beraz, komarik gabe: Adibidez, esaldi hori honela eman daiteke: Mendekoetan, ordea, aukera hori ez da hain lburua Mendeko horretan, beraz, komarik gabe ematea da argiena: Elkarketa horiek zein diren jakiteko, Hiztegi Batuan begiratu behar da: Okerra da, beraz, esaldi hau: Normalean, sigla parentesi artean ematen da, izen osoaren ondoan.

Esaldi baten bigarren perpausa lehenengoaren azalpena bada, adibidez, bi puntuak erabil daitezke horixe egin dugu goiko adibidean. Bizkai euskeraren jarraibide liburua: