DEMOKRASI BERPARLIMEN PDF

Transcript of DEMOKRASI BERPARLIMEN. DEMOKRASI BERPARLIMEN DEMOKRASI BERPARLIMEN? Satu sistem kerajaan yang dipilih. Get this from a library! Sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. [Malike Brahim .] — On democracy and parliamentary government in Malaysia. Watch the latest videos from Demokrasi Berparlimen & Raja Berperlembagaan.

Author: Mele Nira
Country: Yemen
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 19 August 2014
Pages: 177
PDF File Size: 6.7 Mb
ePub File Size: 11.21 Mb
ISBN: 554-3-83518-642-4
Downloads: 40178
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fauran

Raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Seterusnya penglibatan rakyat dalam politik semasa. Ini merujuk kepada undang-undang yang digubal oleh badan Perundangan.

Sistem mahkamah diwujudkan oleh perlembagaan Malaysia untuk melaksanakan tugas kehakiman. Baginda bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu. Demo,rasi demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat. Jaminan ini telah ditetapkan sebelum Sabah dan Sarawak menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun Tugas-tugas mahkamah adalah mentafsir perlembagaan negara dan mentafsir undang-undang, mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan yang tidak sah di sisi undang-undang.

Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan afidavit manakala perkara jenayah pula melibatkan kanun keseksaan. Seseorang menteri yang tidak diberikan tugas dalam kementerian tertentu dikenali sebagai Menteri Tak Berportfolio. Tugas Jemaah Menteri demokraei menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara.

Hak istimewa ini termasuklah pemberian jawatan dalam perkhidmatan awam,biasiswa,kemudahan pendidikan dan pemberian lesen perniagaan dan perdagangan. Baginda merupakan tonggak kerajaan Malaysia ,ketua utama negara dan merupakan ketua tertinggi angkatan bersenjata.

Most Related  ANCIENT INDIA NCERT PROF.R.S.SHARMA PDF

Perlembagaan membolehkan rakyat mengetahui hak kebebasan rakyat di negara ini.

Calon pilihan raya mestilah warganegara Malaysia, berumur 21 tahun, bermastautin di Malaysia, sempurna akal, bukan orang yang muflis, brparlimen memegang jawatan dalam perkhidmatan awam dan tidak disabitkan dengan sebarang kesalahan. Baginda mempunyai kuasa memanggil dan membubarkan parlimen. Baginda juga berkuasa mengampunkan atau menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera. Mereka dibantu oleh sekumpulan kakitangan awam.

Demokrasi berparlimen & raja berperlembagaan by Solehudin Khadir on Prezi

Rakyat berhak menyokong dan mengekalkan atau menukar kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Ruang nama Rencana Perbincangan. Perlembagaan negara kita mengandungi perkara.

Baginda tidak boleh bertindak bersendirian kecuali dalam perkara tertentu atas budi bicara Baginda. Semua kakitangan awam bertanggungjawab melaksanakan dasar dan tugas yang ditetapkan oleh kerajaan. Ahli sains politik Bentuk kerajaan Ekonomi politik Falsafah politik Hubungan antarabangsa Kedaulatan Kerajaan perbandingan Pentadbiran awam Persetujuan orang yang diperintah Politik mengikut negara Psikologi politik Sains politik Sejarah politik Teori-teori tingkah laku politik.

Pemerintahan dibantu oleh Perdana Menteri. Tujuannya demokrqsi hakim dilindungi daripada pengaruh politik untuk menjamin keadilan dan kesaksamaan undang-undang. Corak pemerintahan demokrasi ialah sistem raja berperlembagaan dan sistem republik.

Pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan. Ketiga-tiga badan harus dipegang oleh pihak yang berasingan untuk mengelakkan pembolotan kuasa. Sistem demokrasi berparlimen di negara kita berjaya mengekalkan kerajaan yang adil, sejahtera, dan stabil.

Most Related  EXTER T100 PDF

Sistem berparlimen

Perlembagaan juga membantu menjamin kecekapan, kejujuran, ketelusan serta kelicinan pentadbiran sesebuah kerajaan. Raja berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia. Di samping itu pembangunan negara menjadi lebih pantas ke arah globalisasi.

Mahkamah tidak boleh meminda undang-undang kerana perkara ini merupakan kuasa Badan Perundangan atau Parlimen. Senator mestilah berumur sekurang-kurangnya 30 tahun. Parlimen adalah badan perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita. Selepas pembentukan Malaysia pada tahunjentera pentadbiran kerajaan telah diperkemaskan. Dewan Negara atau Senat merupakan dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara kita. Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Pemilihan dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur. Ia juga dapat mengelakkan salah guna kuasa dalam kalangan badan pemerintah dan secara tidak langsung dapat mengekalkan kedaulatan negara. Ia juga dapat mengelakkan penindasan terhadap rakyat dan lebih menjamin kebebasan rakyat. Proses pilihan raya ini juga menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi.

Di samping itu, ia melahirkan warganegara yang bersifat terbuka dan berdisiplin serta bermoral tinggi. Pada tahunberlaku pertambahan ahli kepada ahli.